Město zahájilo pořizování změny územního plánu

Město zahájilo pořizování změny územního plánu

Zastupitelstvo schválilo na své červnovém zasedání zahájení pořizování změny č. 3 územního plánu města Vysokého Mýta, řešené území zahrnuje katastrální území Vysoké Mýto, Brteč, Knířov, Lhůta, Vanice, Svařeň a Domoradice. Nová změna územního plánu bude zpracována v jednotném standardu územně plánovací dokumentace s prvky regulačního plánu, které umožní regulaci nové zástavby v části vymezených ploch.

Územní plán Vysokého Mýta byl zastupitelstvem města vydán v roce 2010 a od té doby byl již dvakrát aktualizován. První změna byla vydána v roce 2013 a druhá v roce 2015. „Od té doby bylo doručeno na stavební úřad poměrně hodně žádostí o změnu územního plánu, a to jak od občanů, tak i od firem,“ řekl Luboš Karmín, vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování.

Podnět na změnu podalo také město Vysoké Mýto, které chce mimo jiné v rámci změny územního plánu regulovat průmyslové zóny. „Regulací chceme ovlivnit budoucí podobu průmyslových zón. Stanovíme členění ploch, staveb i velikost budov a určí se, kudy povedou inženýrské sítě a komunikace. Dodržení regulativů bude pro všechny investory závazné,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

Pořizovatelem změny územního plánu bude Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, který zajistí, aby návrh a projednání bylo v souladu s platnou legislativou. Pořízení změny bude zkráceným způsobem, i tak se předpokládá, že potrvá minimálně rok a půl. Stavební úřad připraví v příštích týdnech pro zastupitelstvo ke schválení obsah změny územního plánu. Jakmile bude obsah změny zastupitelstvem města schválený, bude podkladem pro výběrové řízeni na zpracovatele a následné pořízení 3. změny územního plánu.

Foto Jaroslav Horák