Milostivé léto od 1. 7. do 30. 11. 2023

Milostivé léto od 1. 7. do 30. 11. 2023

Od 1. července do 30. listopadu probíhá Milostivé léto 2023, které umožňuje mimořádné odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách.

Podmínkou odpuštění příslušenství je, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě. Požádat o odpuštění příslušenství lze od 1. července do 30. listopadu 2023.

Milostivé léto 2023 se vztahuje na:

  • dluhy na sociálním pojištění
  • daňové nedoplatky
  • poplatky vymáhané Celním úřadem
  • dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR
  • místní poplatky (umožní-li obec/kraj/hl. m. Praha jejich odpuštění usnesením zastupitelstva).

Bližší informace naleznete na internetových stránkách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Česká správa sociálního zabezpečení
Finanční správa ČR
Člověk v tísni o. p. s.