Naděje pro severní obchvat Vysokého Mýta

Naděje pro severní obchvat Vysokého Mýta

Nový dálniční úsek odvede z Vysokého Mýta desetitisíce aut, ale dopravu v centru města zcela nevyřeší. „Za dva roky, až se dálnice dostaví a otevře, tak to způsobí zvýšený zájem řidičů a s tím i větší intenzitu dopravy přes centrum města do severních oblastí kraje. Pardubický kraj proto naplánoval stavbu napojení stávající silnice II/312 na dálnici na křižovatce před Vysokým Mýtem. Příprava se opožďuje a zdá se, že hlavním problémem jsou peníze, které kraj nemá, a proto by přivaděč nedokázal postavit,“ řekl starosta František Jiraský.

Proto bezprostředně po slavnostním poklepání na základní kámen zástupci města jednali o dálničním přivaděči s ministrem dopravy Martinem Kupkou a hejtmanem Martinem Netolickým.

„Využili jsme toho, že na poklepání základního kamene se dostavili ministr dopravy Martin Kupka a hejtman Martin Netolický. Pozvali jsme je na radnici a zkoušeli hledat řešení, jak urychlit severní obchvat Vysokého Mýta. Jsem rád, že se nám to podařilo, že jsme ústy místostarosty Martina Krejzy deklarovali naši ochotu a připravenost se nějakým symbolickým způsobem na obchvatu podílet i finančně, což způsobilo změnu postoje ministra i hejtmana,“ řekl starosta.

„Pro nás jako Pardubický kraj je realizovatelné rozdělení na dvě části, to znamená ta vysokomýtská samostatně. Je to jakýsi bypass, který by spojil stávající komunikace nižších tříd s přivaděčem a s dálnicí D35 v trase. Vzhledem k tomu, že tento bypass by vyšel pravděpodobně na několik set milionů korun, což je částka nesrovnatelně nižší, než kdyby se realizoval celý přivaděč, tak i po dohodě s panem ministrem lze najít rozumnější financování. Pardubický kraj ve chvíli, kdy ministerstvo se zaváže prostřednictvím například memoranda k financování v následujících letech, tak je připraven zbývající částku poskytnout ze svého rozpočtu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Město Vysoké Mýto podporuje urychlení stavby v co nejkratším termínu. „Chceme maximálním způsobem spolupracovat s Pardubickým krajem a se Správou a údržbou silnic na tom, aby stavba pokračovala co nejrychleji a auta, co směřují na sever kraje, tak mohla jet co nejdříve po severním obchvatu Vysokého Mýta,“ dodal starosta.

Související:
Videoreportáž Dlouho očekávaná stavba dálničního obchvatu Vysokého Mýta byla zahájena

Údaje o projektu Napojení silnice II/312 na D35 MUK Vysoké Mýto – západ
Délka přeložky silnice: 12 905 m (od okružní křižovatky silnice I/35 u Vysokého Mýta po napojení přeložky mezi Hemží a Mostkem na stávající II/312)
Objednatel: Pardubický kraj
Předpoklad realizace: 2025–2027
Předpokládaná cena stavby: 2,7 miliardy Kč (bez DPH)

Začátek 12 905 m dlouhé trasy se nachází na okružní křižovatce na silnici I/35, která se napojuje na D35 pomocí mimoúrovňové křižovatky MÚK Vysoké Mýto – západ. Ta je součástí stavby D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Za touto okružní křižovatkou přeložka překonává 346 m dlouhým mostem železniční trať Choceň – Litomyšl a řeku Loučnou, stáčí se pravostranným obloukem a míjí část Vysokého Mýta Lipovou a taktéž Bučkův kopec. V jeho blízkosti trasa ještě mimoúrovňově křižuje silnici III/3574 Vysoké Mýto – Slatina, která povede nově po nadjezdu. Následně se trasa pomocí nové okružní křižovatky s vnějším průměrem 50 m napojuje na stávající II/357. V tomto 2 840 m úseku bude silnice sloužit jako severní obchvat Vysokého Mýta pro odvedení dopravy směřující na D35 mimo centrum města. Dál trasa pokračuje směrem na Choceň a Mostek.

Zdroj: informační leták Pardubického kraje (ke stažení)