Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2023/2024 k připomínkám

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2023/2024 k připomínkám

Pardubický kraj předkládá k připomínkám návrhy železničních jízdních řádů pro období 2023/2024, které vydala Správa železnic.

Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům zasílejte do 9. července 2023 na emailovou adresu verejnadoprava@pardubickykraj.cz. Do předmětu zprávy uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2023/2024. Na připomínky bude odpovídáno v následujících měsících.

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:
Návrh jízdního řádu na rok 2024 – www.spravazeleznic.cz

Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu/září 2023.

Ilustrační foto Vlastimil Raška