Noc kostelů ve Vysokém Mýtě

Noc kostelů ve Vysokém Mýtě

Noc kostelů je každoročně pořádaná celorepubliková akce, kdy jsou ve večerních hodinách veřejnosti zpřístupněny kostely křesťanských církví. Letos se vysokomýtské kostely otevřou v pátek 7. června. Srdečně jste zváni k jejich návštěvě.

Společná hra „Putování za sedmi křesťanskými ctnostmi“
V letošním roce se vydáme po stopách sedmi křesťanských ctností, které byly a jsou nepostradatelnou pomocí na životní pouti člověka, pomáhají mu v orientaci a chrání to, co je v jeho životě nejcennější. Hra bude jako každý rok spojovat všechny kostely a modlitebny Vysokého Mýta. Průkazku s úkoly a mapkou si lze vyzvednout v jakémkoliv kostele či sboru, kde bude třeba vyřešit připravené úkoly a vyluštit tajenku. Vedle dobré nálady bude pro účastníky hry připravena odměna, která bude k vyzvednutí v kostele sv. Vavřince do 22.00.

Chrám sv. Vavřince
17.00–22.00
Výstava připomínající 250. výročí požáru města Vysokého Mýta, vyobrazeném na oltářním obraze z kostela Panny Marie v Knířově.
17.00–17.30 společné zahájení Noci kostelů – bohoslužba slova a pravidla hry
17.30–18.00 komentovaná prohlídka kostela
18.00–20.00 zpřístupnění zvonu
20.00–20.30 komentovaná prohlídka kostela

Kostel Nejsvětější Trojice
19.00–22.00
Prostor určený ke ztišení a modlitbě, v kostele budou vystaveny smírčí kříže z okolí Vysokého Mýta, přenesené z důvodu výstavby dálnice.

Husův sbor Církve československé husitské
18.00–22.00
Hra pro děti, prohlídka kostela a bramboráky před sborem, výstava fotografií Miloše Fikejze Intimní portréty.
19.30–20.15 varhanní improvizace na vybraná témata

Sbor Českobratrské církve evangelické
18.00–22.00
Hra pro děti a prohlídka kostela.

Sborový dům Církve bratrské
18.00–22.00
Hra pro děti, prohlídka budovy, občerstvení v kavárně a grilování na zahradě, výstava obrazů dětí z výtvarného kroužku.

Sbor Bratrské jednoty baptistů
18.00–22.00
Soutěž pro děti, komentovaná prohlídka, představení rekonstruované klubovny, historie církve, posezení u palačinek, kávy a čaje.

Křesťanská misie Immanuel
18.00–22.00
Soutěž pro děti, prohlídka

Křesťanské církve ve Vysokém Mýtě

Foto Radek Štěpán