Ocenění pro Vysoké Mýto za třídění odpadů

Ocenění pro Vysoké Mýto za třídění odpadů

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže O křišťálovou popelnici, které se konalo 21. června v Hradci Králové v rámci konference Odpady a obce 2023, převzal místostarosta Jan Lipavský cenu pro město Vysoké Mýto za 3. místo v kategorii nad 5 000 obyvatel. Jako jediný reprezentant Pardubického kraje bylo město oceněno za výborné výsledky v třídění odpadů.

“Odpady je třeba vnímat nejen jako zátěž, ale také jako surovinu a nakládání s nimi bude do budoucna stále větší výzvou. Velké díky patří všem, kteří přispívají k jejich účelnému využití, od správně vytříděné plastové lahve, plechovky či kartonového obaly, až po zaměstnance technických služeb, kteří předávají vytříděný odpad k dalšímu využití. Neusněme ale na vavřínech, čeká nás ještě hodně práce,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.     

Srovnání výsledků třídění odpadů

Ze statistiky společnosti EKO‑KOM, která se zaměřuje na systém třídění odpadů, vyplývá, že Vysoké Mýto v komoditách papír, plast, sklo a kov výrazně převyšuje celorepublikový průměr. Jeho výsledky v třídění odpadů jsou lepší i než průměr v Pardubickém kraji a v obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Vysoké Mýto.

Naopak směsného komunálního odpadu, který je ukládán na skládky, produkují občané ve Vysokém Mýtě méně, než je průměr v České republice, Pardubickém kraji i ORP. „V množství vyprodukovaného směsného odpadu v přepočtu na jednoho občana jsme na tom dokonce o více než třetinu lépe, než je průměr v České republice. Chválíme proto všechny občany, kteří třídí a mají na výborném výsledku svůj podíl. Avšak v některých částech města stále končí ve společných nádobách na směsný odpad i věci, které na skládku nepatří, což by se mělo změnit,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.

Podobné je to i s náklady, které odpadové hospodářství stojí. „Celkové náklady na odpadové hospodářství v přepočtu na občana jsou ve Vysokém Mýtě nižší, než je průměr v České republice, Pardubickém kraji i v ORP Vysoké Mýto. Náklady města ve srovnání s republikovým průměrem jsou nižší téměř o čtvrtinu,“ řekla Veronika Richtrová, vedoucí odboru životního prostředí.

V porovnání s celorepublikovým průměrem obyvatelé Vysokého Mýta v roce 2022 vyprodukovali o 38,5 % méně směsného odpadu, který končí na skládce, a vytřídili o 56 % více odpadů, jako je papír, plast, sklo a kov. Ještě výraznější je srovnání s náklady na sběr a svoz odpadů. V přepočtu na jednoho obyvatele byly náklady na tříděný odpad o 48,4 % nižší, než je celorepublikový průměr. V jednotlivých komoditách byly rozdíly více než vypovídající – papír o 36,7 %, plast o 47,7 % a sklo o 29,6 %.

Náklady na směsný komunální odpad byly oproti průměru v České republice o 17,2 % nižší a o něco málo vyšší, než je průměr v ORP Vysoké Mýto. 

Foto EKO-KOM a. s.

množství odpadů, kg/na občanaČRPardubický krajORP Vysoké Mýtoměsto Vysoké Mýto
směsný komunální odpad 188,4 173,6 150,5 115,8
tříděné odpady 69,3 74,9 88 108,1
papír 22,1 23,6 25,6 30,2
plast 17,2 20,2 23,8 25,4
sklo 15,2 15,8 18,5 19,7
kov 14,3 14,7 19,6 32,5
tetrapak 0,43 0,3 0,39 0,3
náklady na sběr a svoz, Kč/t ČR Pardubický krajORP Vysoké Mýtoměsto Vysoké Mýto
tříděný sběr6 1575 2724 7953 179
papír6 0694 8103 6552 052
plast9 4227 5038 1095 861
sklo2 0181 9711 498863
směsný komunální odpad3 4663 3922 8362 871
celkem náklady na OH *
Kč/občana
1 3191 1091 2771 003
*OH odpadové hospodářství