Ocenění za připomínku židovských obyvatel Vysokého Mýta

Ocenění za připomínku židovských obyvatel Vysokého Mýta

Citace z Talmudu: „Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno.“ Městu Vysokému Mýtu a regionálnímu muzeu se dostalo významného ocenění za připomínání židovských obyvatel Vysokého Mýta.

„Jménem občanů Státu Izrael děkuji za mimořádně důležité přispění města Vysokého Mýta na připomínce židovské přítomnosti. Zvláště v této době si mimořádně vážíme postoje města a důležitého zapojení regionálního muzea, jmenovitě paní Krátké,“ řekl Martin Růžička, který se věnuje trvalé připomínce odkazu ŠOA a spolupracuje s velvyslanectvím Státu Izrael.

S regionálním muzeem město v posledních čtyřech letech spolupracuje na každoročním pokládání kamenů zmizelých do dlažby vysokomýtských chodníků i na veřejném čtení jmen obětí holocaustu v rámci Jom-ha-šoa. „Začali jsme si připomínat židovské spoluobčany, kteří v našem městě zanechali historickou stopu. Bohužel holocaustem jejich stopa zmizela a zmínky o židovské komunitě ve městě skončily druhou světovou válkou. Jsem rád, že jsme po letech osudy těchto občanů připomněli, zejména proto, že už je málokdo pamatuje osobně a pamětníků výrazně ubývá,“ řekl starosta František Jiraský.  

Osudy rodiny Adlerů, Vohryzků, Picků a Frischmannů inspirovaly studenty vysokomýtského gymnázia, kteří pod vedením Soni Krátké uvedli v prosinci 2022 v M-klubu vzpomínkovou akademii věnovanou památce židovských obyvatel Vysokého Mýta, kteří byli důležitou součástí vysokomýtské komunity. Drtivá většina z nich prošla Terezínem a byla zavražděna v osvětimských plynových komorách.

Svých rolí se studenti gymnázia zhostili se ctí a velkou uvěřitelností. Divadelní dramatizaci osudů těchto čtyř židovských rodin studenti představili také 18. dubna 2023 v Památníku Terezín v rámci Jom-ha-šoa  – veřejného čtení jmen obětí holocaustu. Za vynikající akademii studenti získali Cenu města Vysokého Mýta. „Divadelní dramatizace je zcela mimořádná záležitost, unikátní je i v celostátním rozměru. Moc často se nestává, že by někdo takto spontánně vyjádřil životní příběhy formou divadelního představení. Velké poděkování patří Soně Krátké za její osobní vklad do všech akcí, které se tady ohledně připomínání židovských osudů odehrály,“ dodal starosta.

Foto Vanda Grof, RMVM