Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 2024 se v České republice uskuteční 7. června od 14.00 do 22.00 a 8. června od 8.00 do 14.00.

Na území města Vysokého Mýta je stanoveno deset volebních okrsků.

Volební místnosti jsou pro:
volební okrsek č. 1: Základní škola, Vysoké Mýto, Vysoké Mýto-Město, nám. Vaňorného 273
volební okrsek č. 2: Ředitelství IVECO, a. s., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Dobrovského 74
volební okrsek č. 3: Střední škola technická, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Mládežnická 380
volební okrsek č. 4: Základní škola, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 317
volební okrsek č. 5: Čimbora servis s. r. o., (bývalá prodejna Unet), Choceňské Předměstí, Českých bratří 302
volební okrsek č. 6: Centrum sociálních služeb, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Plk. B. Kohouta 914
volební okrsek č. 7: Základní škola, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2
volební okrsek č. 8: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jeronýmova 100
volební okrsek č. 9: Prodejna vozidel FORD, Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Lipová 151
volební okrsek č. 10: Hasičský záchranný sbor, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Gen. Svatoně 207

Ve volbách do Evropského parlamentu mohou volit a kandidovat i občané EU žijící v České republice. Veškeré informace k volbám naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.
Město Vysoké Mýto je zveřejnilo na městských webových stránkách www.vysoke-myto.cz v záložce VOLBY.

Volební okrsek, kde má volič hlasovat, je uveden na obálce s hlasovacími lístky a od 23. 5. 2024 také na veřejných informačních plochách v oznámení o době a místě konání voleb, kde jsou uvedena čísla popisná patřící do jednotlivých volebních okrsků. Tato informace je zveřejněna i na úřední desce městského úřadu.

Vladimír Běloušek, vedoucí odboru občanských agend