Plánované přerušení dodávky elektřiny

Plánované přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 22. května ve Vysokém Mýtě.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Informace o odstávce jsou uvedeny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a na úřední desce městského úřadu.

22. 5. 2024, 7:30–13:00 ZRUŠENO
Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí

č. ev.  742
Na Stráni
č. p.  493
kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 2903/11, 2903/22, 2903/23, 2903/24, 2903/25, 2903/29, 2903/31, 2903/34, 2903/41, 2903/52, 2903/57, 2903/59, 2903/63, 2903/65, 2903/67, 2903/84

22. 5. 2024, 8:30–12:00
Vysoké Mýto, Pražské Předměstí

Fibichova
č. p.  147