Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Vysokém Mýtě

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Vysokém Mýtě

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 21. září ve Vysokém Mýtě.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Informace o odstávce jsou uvedeny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a na úřední desce městského úřadu.

21. 9. 2023, 8:45-16:15
Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí
Gen. Svatoně
č. p. 410, 411, 412, 423, 424, 433, 469, 729
Jiráskova
č. p. 171, 172, 178, 182, 190, 193, 294, 295, 315, 318, 321, 329, 382, 394, 395, 434, 435
Prokopa Velikého
č. p. 349
Štefánikova
č. p. 290, 291, 292, 293, 396, 397
kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č.
1524/1