Plánovaném přerušení dodávky elektrické energie

Plánovaném přerušení dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde 31. října ve Vysokém Mýtě.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Informace o odstávce jsou uvedeny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a na úřední desce městského úřadu.

31. 10. 2023, 7:30-16:30
Vysoké Mýto
Choceňské Předměstí
Kpt. Poplera
č. p. 177, 178, 179, 283, 516, 604
Sárovec
č. p. 184
Spálenec
č. ev. 304, 306, 312, 313, 314
Tisovská
č. p. 115, 269, 307
Litomyšlské Předměstí
Českých bratří
č. p. 503, 895, 946
Dráby
č. p. 45, 542, 710, 765, 785, 821, 822, 850, 889, 890
Husova
č. p. 735, 736, 892
Na Blahově
č. p. 638
Voštice
č. p. 931
kat. území Vysoké Mýto (kód 788228)
parcelní č. 3933/3, 4160/16, 4160/18, 4168/16, 4177/17, 4177/18, 4185, 4214/13,15, 4216/11, 4216/14, 4216/17, 4216/19, 4216/20, 4216/22, 4216/23, 4216/24, 4216/26, 4216/29, 4216/30, 4216/32, 4216/33, 4232/11, 4282/5, 4535/2