Podpora a pravidla obnovy památek

Podpora a pravidla obnovy památek

Historické centrum Vysokého Mýta je chráněnou městskou památkovou zónou díky zachovanému velkorysému půdorysu původního města s centrálním čtvercovým náměstím, pravoúhlou sítí ulic a zbytky hradebního systému.Původní půdorys je považován za ukázku vyspělého urbanismu poloviny 13. století. Mimo městskou památkovou zónu jsou ve Vysokém Mýtě památkově chráněny další budovy a objekty.

Pokud vlastníte památkově chráněnou nemovitost, nebo nemovitost v památkové zóně, či v jejím ochranném pásmu, je potřeba již při záměru její obnovy kontaktovat pracovníka památkové péče na Městském úřadě Vysoké Mýto a konzultovat s ním postup. V každém případě před zahájením prací je nezbytné mít k záměru vydané závazné stanovisko (rozhodnutí) státní památkové péče. Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska najdete na městských webových stránkách www.vysokemyto.cz v záložce Městský úřad mezi formuláři odboru stavebního úřadu a územního plánování. Zahájením obnovy nemovitosti bez závazného stanoviska byste porušili zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, dopustili se přestupku proti tomuto zákonu a vystavili se riziku pokuty. V závazném stanovisku úřad stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést a během realizace bude dohlížet na provádění prací. Vlastníci památkově chráněných budov v městské památkové zóně mají možnost na jejich obnovu požádat město Vysoké Mýto o příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Ministerstvo kultury zřizuje ještě další dotační tituly.

Na obnovu památek přispívá rovněž Pardubický kraj. Město Vysoké Mýto podporuje obnovu všech budov v městské památkové zóně prostřednictvím Fondu památkové péče města Vysokého Mýta. Z fondu lze čerpat také příspěvek na úhradu nákladů na označení provozovny v městské památkové zóně.

Na Městském úřadě Vysoké Mýto lze záměry konzultovat s Janou Ottovou, vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování, tel. 465 466 161, či e-mailem jana.ottova@vysoke-myto.cz a Alešem Tvarohou, tel. 465 466 181, email ales.tvaroha@vysoke-myto.cz.

Informace o možnostech čerpání příspěvku z Fondu památkové péče města Vysokého Mýta poskytne Ondřej Halama, vedoucí odboru rozvoje města, tel. 465 466 149, e-mail ondrej.halama@vysoke-myto.cz.

Luboš Karmín, vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování