Pomoc Úřadu práce ČR při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Pomoc Úřadu práce ČR při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemátedostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek: Příspěvek na bydlení Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,který ji užívá k trvalému bydlení.Více informací naleznete ZDE na webových stránkách úřadu práce www.uradprace.cz.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete ZDE na webových stránkách úřadu práce www.uradprace.cz.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete ZDE na webových stránkách úřadu práce www.uradprace.cz.

Komplexní informace jsou k dispozici ZDE na webových stránkách úřadu práce www.uradprace.cz.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: 950180070.

Leták Praktické otázky a odpovědi

Zdroj www.uradprace.cz