Setkání po letech na gymnáziu

Setkání po letech na gymnáziu

Gymnázium ve Vysokém Mýtě se již v roce 1879 stalo školou, na které studovala či působila celá řada zajímavých a významných osobností. Jen pár jmen – orientalista Alois Musil, znalec antického světa Otmar Vaňorný; Rudolf Popler, olympijský sportovec; ředitel školy a hrdina odboje Josef Kolář či odvážní studenti, kteří položili své životy za vlast v době okupace a mají svůj památník před naší školou.

Tato mnohaletá tradice nás vybízí, abychom nezapomínali na nikoho, kdo měl či má blízký vztah k vysokomýtskému gymnáziu. Škola pomáhá s dohledáváním informací a pramenů o studentech a pedagozích naší školy – zájem projevují soukromí badatelé (často příbuzní a potomci) či zájmové instituce. A naopak – my získáváme poznatky o životě absolventů v době, kdy naši školu opustili a vydali svou cestnou.

Je proto milé, když se k nám (třeba jen na chvíli) vracejí naši absolventi nebo pamětníci dřívějších časů, aby se námi podělili o své vzpomínky, dosažené úspěchy a cenné zkušenosti. K dlouhodobé snaze naší školy patří udržovat a upevňovat tyto vazby nejen kvůli tradici či místním dějinám regionu, ale i proto, že je dobré ukázat našim současným žákům, co by mohli dokázat a čím by se mohli inspirovat v pomaturitním období.

V pondělí 19. září zavítal po pěti letech na naši školu Jiří Diblík, který byl v květnu 2022 jako jeden z pěti Čechů oceněn v prestižním evropském žebříčku 30 Under 30 časopisu Forbes. V letech 2009-2017 se vzdělával na zdejším víceletém gymnáziu. Jeho třídní učitelkou byla Mgr. Alena Šalounová. Už v 16 letech se nechal zplnoletnit a jako nejmladší podnikatel v ČR založil svou vlastní firmu se zaměřením na programování a vývoj aplikací.

Jiří Diblík se účastnil také mimoškolních aktivit a reprezentoval gymnázium v programování autonomních hasicích robotů i na mezinárodní úrovni – například v Kolumbii. Pro školu získal celou řadu ocenění v oblasti robotiky. V době, kdy jeho vrstevníci prožívali období dospívání, Jiří Diblík realizoval své plány a zároveň se připravoval i na maturitní zkoušku. Jedním z jeho spolužáků byl Ondřej Kopecký, spolu vytvořili značku Qusion, která je známá v oblasti hardwaru i softwaru. Také spolu iniciovali vznik mobilní aplikace VOS.health, která funguje jako digitální nástroj pro komplexní péči o duševní zdraví. Aplikace je založena na sebereflexi a umožňuje čelit dnešním civilizačním problémům (stres, demotivace a únava) tím, že kontroluje psychický a zdravotní stav uživatele.

Náš absolvent se věnuje tzv. inovačním sprintům, jejichž cílem je navýšení kvalit firem (efektivita a tržby), aby obstály i v nelehké mezinárodní konkurenci. Podnikatelské prostředí jeho firmy je rozsáhlé – svými produkty se projevuje v San Franciscu, Curychu i Praze.

Během dvouhodinové přednášky se Jiří Diblík podělil se studenty o řadu zkušeností – vybídl je, aby už na střední škole projevovali svou aktivitu, co se olympiád, soutěží a zájezdů týká, aby si rozšiřovali své jazykové znalosti a nebáli se proniknout svými zájmy za hranice naší republiky.  Rovněž by měli sami vyhledávat informace a vědomosti, které pak využijí v praktickém životě. Z následné debaty vyplynul poznatek, že se nemusíme obávat chyb a překážek, protože nám mohou posloužit jako cenný zdroj informací a poučení. A závěrečná myšlenka – každý student gymnázia by měl už v době studia uvažovat, v jakém oboru bude po maturitě působit a co udělat pro to, aby byl úspěšný. 

Své setkání s nynějšími žáky a učiteli školy završil náš absolvent zápisem do pamětní knihy gymnázia: „Přeji gymnáziu mnoho dalších úspěšných absolventů. Vždy se sem budu rád vracet. Díky!“

Další postřehy a informace o návštěvě včetně rozhovoru s Jiřím Diblíkem můžete najít na stránkách naší školy.

Zbyněk Přibyl

Foto archiv Gymnázium Vysoké Mýto