Směsný komunální odpad bude vyvážen jen z nádob označených známkou

Svozová firma bude od pondělí 18. ledna vyvážet směsný komunální odpad ve Vysokém Mýtě pouze z nádob označených známkou.Doporučujeme proto všem domácnostem, které známku na popelnici dosud nemají, aby o ni prostřednictvímFORMULÁŘEneprodleně požádaly. Do konce března se nádoby na komunální odpad vyvážejí každý týden. Od 1. dubna se budou vyvážet pouze vsudé týdny. Nádoby na tříděný odpad se známkou neoznačují.