Svatý Vavřinec se představuje

Svatý Vavřinec se představuje

Ve čtvrtek 1. června v 18.00 v předvečer Noci kostelů se v Šemberově domě uskuteční setkání nad nově vydanou knihou Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Ta volně navazuje na stručnější publikaci vydanou před více než 20 lety Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě.

Na společném setkání s veřejností promluví autoři jednotlivých kapitol, kteří působí v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Seznámí nás s obsahem knihy i novými poznatky o historii místní jedinečné památky. Poté se zájemci mohou vydat na komentovanou prohlídku kostela sv. Vavřince.

Knihu bude možné zakoupit přímo na místě nebo později v pokladně muzea.

Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
Kristina Uhlíková (ed.)
Autoři textů:  Helena Dáňová, Jana Oppeltová, Dalibor Prix, Věra Slavíková, Kristina Uhlíková, Štěpán Vácha
Praha: Artefactum 2022

Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě patří k předním středověkým architektonickým památkám (nejen) východních Čech. Kostel byl budován patrně již od založení města ve 13. století a během následujících staletí prošel několika zásadními přestavbami. V závěru 18. století byl do jeho presbytáře druhotně instalován monumentální barokní oltář pocházející z klášterního kostela v Sedlci u Kutné Hory s obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla. V poslední třetině 19. a na počátku 20. století byl kostel městskou obcí nákladně rekonstruován podle návrhu Františka Schmoranze st. a Josefa Mockera a secesně vyzdoben Karlem V. Maškem a jeho studenty z pražské Uměleckoprůmyslové školy.

Barvitý kaleidoskop sledující stavbu od jejích počátků až do 21. století zachytil kolektiv autorů tvořený předními specialisty na středověkou architekturu, movité památky, barokní malířství, církevní dějiny i dějiny péče o kulturní dědictví. Nedílnou součást studií tvoří také výpravná fotografická a archivní dokumentace. Bonusem pro čtenáře je pak stručný průvodce interiérem kostela v českém i anglickém jazyce.

480 stran, 356 obr.
ISBN 978-80-88283-80-5

Kostel sv. Vavřince. Foto Radek Štěpán