Tři králové přinášejí radost

Tři králové přinášejí radost

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.

Na začátku ledna proběhne 24. ročník Tříkrálové sbírky. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v regionech. Termín koledování je 1. – 14. ledna, ve Vysokém Mýtě se s koledníky setkáte v sobotu 6. ledna.

Kromě toho na Tříkrálovou sbírku můžete během celého roku přispět dalšími způsoby:

  • můžete darovat prostřednictvím Online koledy
  • můžete zaslat dárcovskou SMS
  • poslat bezhotovostní dar složenkou nebo převodem na sbírkový účet

Bližší informace naleznete na internetových stránkách Tříkrálové sbírky a Oblastní charity Nové Hrady.