Unikátní výstava Udržitelnost a civilizace na náměstí ve Vysokém Mýtě

Unikátní výstava Udržitelnost a civilizace na náměstí ve Vysokém Mýtě

Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti – téma, které rezonuje především v západní části světa. Zabývá se jím třetí výstava z pera profesora Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků.

V rámci expozice bude od 12. června do 2. července 2024 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě možné zhlédnout 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné 24 hodin denně zdarma.

Slavnostní zahájení výstavy Udržitelnost a civilizace proběhne na náměstí 12. června v 16.00 na náměstí Přemysla Otakara II.

„Již potřetí máme možnost na našem náměstí přivítat unikátní výstavu vztahující se k naší civilizaci, tentokrát z pohledu její udržitelnosti. Snaha o udržení naší civilizace je prioritním úkolem nás všech a týká se nejen otázek ekologických, spotřeby energií a surovin, ale, bohužel jak se v posledních letech ukazuje, i otázek vojenských,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

Udržitelný rozvoj a budoucnost našich dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Nejedná se pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také vodu a vodohospodářství jako takové. „Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ říká hlavní autor výstavy prof. Miroslav Bárta, archeolog a egyptolog.

„O nutnosti proměnit naši civilizaci na udržitelnou se diskutuje mnoho desetiletí, v posledních letech se nám důsledky našeho neudržitelného chování ukazují všude ve světě. Musíme kvalitu života současných generací vybalancovat tak, aby energie, potraviny, ale i nerostné suroviny tu zůstaly i pro generace budoucí. Přírodní zdroje jsou ale konečné, a právě cirkularita je řešením,“ řekl Petr Hladík, ministr životního prostředí, který dal také výstavě svou záštitu.

„Čím naléhavější jsou záležitosti v oblasti životního prostředí, tím více vystupují do popředí mezilidské vztahy a soudržnost společnosti, protože když nebude soudržnost lidí, tak zanikne naše civilizace. Ta existuje, když lidé mají společný zájem a co nejvíce se jich shodne na společném cíli.,“ říká starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Poselstvím výstavy je zamyšlení se nad dnešním životním stylem a nadužíváním (ne)výhod globální civilizace. Udržitelnost není jen o recyklaci a moderní energetice, ale především o upozadění osobního komfortu ve prospěch společnosti jako takové.

Partneři výstavy: Generálním partnerem putovní výstavy je Skupina ČEZ, a. s. Partnery výstavy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČEPS, a. s., WERO ENERGY, a. s., CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář, Povodí Vltavy, státní podnik, Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Iveco Czech Republic, a. s. a Svaz vodního hospodářství ČR.

Výstava se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Regionálními partnery jsou Iveco Czech Republic, a. s. a Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.

Výstava Udržitelnost a civilizace na Kampě. Foto Medialogue