Uzavírka části ulice Fibichova ve Vysokém Mýtě

Uzavírka části ulice Fibichova ve Vysokém Mýtě

Z důvodu provádění stavebních prací při uložení vodovodní a kanalizační přípojky, dojde v termínu od 5. června do 7. června 2024 k uzavření provozu jednosměrné místní komunikace v části ulice Fibichova ve Vysokém Mýtě, a to v úseku od křižovatky s ulicí Dobrovského, ve směru k ulici Čelakovského, po konec domu č.p. 136, tj. v délce přibližně 90 metrů.

Přístup ke vstupům a vjezdům sousedních nemovitostí bude po celou dobu realizace stavby zajištěn.

Stanovená přechodná úprava provozu na komunikaci je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Zhotovitelem stavebních prací bude společnost STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o.