V Luční ulici vyroste multifunkční sportovní areál

V Luční ulici vyroste multifunkční sportovní areál

V minulém roce získalo město do svého vlastnictví pozemek se sportovním hřištěm, který byl dosud součástí 2,5 hektaru rozsáhlého školského areálu Pardubického kraje v ulici Kpt. Poplera. Areál kromě předaného pozemku zahrnuje historickou školní budovu z počátku 20. století, přístavbu ze 70. let a množství různých garáží a dílen. Ty zůstávají ve vlastnictví Pardubického kraje, který je využije pro potřeby stavební školy a regionálního muzea.

Sportovní areál v majetku města se rozšíří o další sportoviště. „Plánujeme rekonstrukci stávajícího sportovního hřiště doplněného o technologii pro ledovou plochu, dále běžeckou dráhu a in-line dráhu a skatepark. Současně vyřešíme také parkovací plochy, nový vstup do sportovního areálu, zázemí pro údržbu a sociální zařízení,“ řekl místostarosta Martin Krejza. To by v budoucnu mohlo sloužit i pro nedaleké sportovní hřiště za rybárnou.

Víceúčelové hřiště by se podle návrhu mělo rozšířit o běžeckou rovinku pro běhy na 50 a 60 metrů, in-line dráhu pro začínající bruslaře, betonový skatepark s bazénem a plochu pro parkour. Součástí této rovinky bude i umístění objektu zázemí pro údržbu a objektu technického zázemí pro umístění mobilní ledové plochy na ploše víceúčelového hřiště.

Na hlavní sportovní část areálu bude navazovat severním směrem rekreačně sportovní část rozvolněná do parkové úpravy využívající převýšení terénu a vzrostlou stávající zeleň.

Pojícím prvkem této části s částí sportovní bude běžecký fitness okruh o celkové délce 400 metrů s umělým povrchem, který bude kopírovat svažitost pozemku a poskytne tak běžcům specifický zážitek při běhu z kopce i výběhu zpět na nejvyšší úroveň areálu.

Na tuto pomyslnou linku budou navěšeny zbývající volnočasové prvky areálu jako dětské hřiště se svahovou nerezovou klouzačkou a plocha pro workout.

Severovýchodní hranice areálu s vysokými stromy a Mlýnským potokem vybízí k relaxaci a odpočinku, a proto zde bude umístěna mlatová stezka se spoustou laviček s otevřeným výhledem na vodní plochu a do zeleně. Závěrečným bodem přechodu od sportovních částí areálu k relaxaci a odpočinku bude nové dřevěné molo sahající na břeh Mlýnského potoka.

Vizualizace návrhu Ing. Arch. Viktor Drobný, Sportovní projekty, s. r. o.