Vánoční setkání v Mateřské škole Kamarádi

Vánoční setkání v Mateřské škole Kamarádi

Ve středu 7. prosince se celá naše školka zahalila do slavnostního hávu, třídami se linula vánoční hudba a světla svíček nám pomohla vykouzlit pravou vánoční atmosféru. Po přivítání se rodiče s dětmi vypravili do jednotlivých tříd, kde si vyrobili svícny, vánoční stromečky, ozdobili perníčky, zazpívali společně koledy a mohli se vyfotit v našem ledovém království.  Na školním dvoře si prohlédli výstavu stromečků všech tříd a při zpáteční cestě tunelem si mohli vybrat z pestré nabídky dárečků, které pro ně vyrobily společně s dětmi paní učitelky. Odměnou pro nás byly rozzářené oči dětí a úsměv na tváři rodičů. Petra Kozminská, ředitelka MŠ Kamarádi

Foto archiv MŠ Kamarádi