Ve Vysokém Mýtě vznikla přístavba dílny chemické služby

Ve Vysokém Mýtě vznikla přístavba dílny chemické služby

Slavnostní otevření nových prostorů dílny chemické služby na Hasičské stanici ve Vysokém Mýtě se uskutečnilo v úterý 29. srpna. V odpoledních hodinách zavítal na hasičskou stanici hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Nechyběli místostarosta města Vysoké Mýto Martin Krejza i krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon. Novými prostory hejtmana a další hosty provedl plk. Aleš Černohorský, ředitel HZS Pardubického kraje.

Videoreportáž / Prostory dílny byly prakticky od počátku stanice v roce 1993 v nezměněném stavu. Jejich architektonické, dispoziční a technologické řešení nesplňovalo požadavky na základní pracoviště chemické služby. Byly nevyhovující základní prostorové, hygienické a bezpečnostní požadavky nutné k zajištění provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany. Navíc byla dílna umístěna mimo budovu požární stanice v samostatném objektu. Ani stavebně technický stav budovy již nevyhovoval požadavkům pro účelné rozmístění a vybavení dílny chemické služby. V budově, vzhledem ke starým inženýrským sítím, docházelo k častým výpadkům elektřiny a k častému ucpávání odpadů.

Jediným řešením proto byla výstavba nové chemické dílny – kontejnerový systém napojený na garáž výjezdové techniky, vybudování základů pro kotvení modulu, zpevněné plochy, na kterou jsme obdrželi od Pardubického kraje finanční dar ve výši 1 300 000 korun.

Od generálního ředitelství HZS ČR jsme na výstavbu obdrželi v roce 2022 částku 4 050 000 korun a od Pardubického kraje další finanční dar ve výši 1 500 000 korun.

Pardubický kraj přispěl hasičům na tuto stavbu celkovou částkou 2 800 000 korun.

Přítomnost hejtmana na slavnostním otevření byla velmi důležitá. Neméně důležitá byla i přítomnost místostarosty města Vysoké Mýto. Město totiž na chod hasičské stanice přispělo od roku 2020 také nemalou částkou, a to asi 750 000 korun. Starostu krajských dobrovolných hasičů jsme na této akci též velmi rádi uvítali, protože prostory budou sloužit i dobrovolným hasičům.

Přístavbou dílny chemické služby Hasičská stanice ve Vysokém Mýtě získala odpovídající prostory tzv. ´mokré´ dílny pro provádění očisty dýchacích přístrojů a protichemických oděvů po zásahu a tzv. ´suché´ dílny pro údržbu a opravu prostředků chemické služby. V přístavbě je dále    samostatná kompresorovna, v níž je stabilní kompresor se zásobníkovými tlakovými lahvemi, sklad dýchací techniky pro výcvik ve speciálním výcvikovém zařízení Flashover, sklad věcných prostředků chemické služby a sklad sorbentů a hasiv.   Zároveň přístavbou a vhodným rozmístěním technologií bylo hasičům na stanici ve Vysokém Mýtě vylepšeno pracovní prostředí a podmínky k výkonu jejich práce.

Dílna chemické služby na Hasičské stanici ve Vysokém Mýtě, jak již bylo zmíněno, slouží i pro sbory dobrovolných hasičů z okolí k plnění jejich tlakových lahví.

Vendula Horáková, HZS Pardubického kraje

Videoreportáž Ve Vysokém Mýtě vznikla přístavba dílna chemické služby