Vysoké Mýto se uchází o titul Historické město roku a Památka roku (aktualizace)

Vysoké Mýto se uchází o titul Historické město roku a Památka roku (aktualizace)

Město Vysoké Mýto postoupilo do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku udělovaného za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022. Do celostátního kola se dostala také opravená Pražská brána, která se uchází o prestižní titul Památka roku.

Prestižní soutěže mohou přispět k propagaci památek a zvýšení turistického ruchu ve Vysokém Mýtě. „Jsme si vědomi historické hodnoty našich památek. Propagujeme je i v rámci naučné stezky a hlásíme se do soutěží Památka roku a Historické město roku. Očekáváme, že zvýší zájem a povědomí o historii města a přitáhne více návštěvníků,“ dodal starosta.

Historické centrum Vysokého Mýta zažívá v posledním desetiletí renesanci památek a veřejného prostoru. Významně k tomu přispívají i dotace z Programu regenerace MPR a MPZ, z Programu záchrany architektonického dědictví a od Pardubického kraje. Systematická péče o městské památky a veřejný prostor, jehož součástí jsou vedle náměstí také fortifikační parky, vyvrcholila v roce 2022 unikátní obnovou hlavního vstupního prostoru do městské památkové zóny, který zahrnuje Pražskou bránu a sousedící Havlíčkovy sady.  „Pražská brána je spolu s kostelem sv. Vavřince a náměstím vnímaná jako jeden ze tří hlavních symbolů Vysokého Mýta. Pro město je přihláška do soutěže Památka roku významná hlavně proto, že se jedná o poslední opravenou bránu. I finančně to byla největší investice města, kterou jsme do oprav částí hradebního opevnění vložili,“ řekl starosta František Jiraský.

Postupná obnova Pražské brány probíhala od roku 2013, kdy se obnovila sgrafitová výzdoba nad lomeným portálem brány. V roce 2017 město opravilo nižší věž Pražské brány včetně spojovacího mostku obou věží a zrestaurovalo pískovcový sokl velké věže. V roce 2020 provedlo opravu sgrafit. Závěrečná a zároveň největší navazující obnova Pražské brány se uskutečnila v letech 2021-2022, kdy proběhla kompletní obnova střechy včetně částí krovu a interiéru, kompletní výměna rozvodů elektřiny, restaurování věžních hodin s hodinovým strojem, restaurování pískovcových prvků na fasádě i makovic s hrotnicemi. Obnova Pražské brány v roce 2022 město stála 11 milionů korun. Podpořena byla dotacemi z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 0,7 milionu korun a Pardubického kraje ve výši 0,4 milionu korun.

„Obnovu Pražské brány se povedlo skloubit s úpravami Havlíčkových sadů, kam jsme vrátili vodní prvek, který zde byl po založení parku na počátku minulého století. Současně jsme vloni dokončili rekonstrukci interiéru sousedícího Šemberova divadla,“ řekl starosta.

Foto Radek Štěpán