Výstraha před vysokým nebezpečím vzniku požáru

Výstraha před vysokým nebezpečím vzniku požáru

V České republice vrcholí extrémně teplé a suché počasí. To s sebou přineslo nejen značnou zdravotní zátěž, ale také vysoká požární rizika. Na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu na vysoké nebezpečí vzniku požárů na území celého Pardubického kraje z 15. července 2023 vstoupily v účinnost podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a sankce při jejich nedodržení ve smyslu Nařízení Pardubického kraje č. 4/2016 ze dne 30. března 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Naléhavě žádáme občany, aby dodržovali Nařízení Pardubického kraje, protože v důsledku dlouhotrvajícího sucha hrozí vysoké nebezpečí vzniku požárů, které se mohou rychle rozšířit a způsobit velké škody a ohrozit lidské životy. V lesích i jinde v přírodě nerozdělávejte oheň, nevypalujte trávu, nekuřte a neodhazujte cigaretové nedopalky na zem, nepoužívejte přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Všímejte si jakýkoliv náznaků vznikajících ohnisek požárů, a to i v místech po předešlých požárech. Při výjezdu zemědělské techniky je třeba zkontrolovat její technický stav a odstranit případné závady. V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou a dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské techniky. Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách u pole se základní hasičskou technikou.