Výtěžek veřejné sbírky město darovalo Českému červenému kříži

Výtěžek veřejné sbírky město darovalo Českému červenému kříži

Město Vysoké Mýto v období od 7. dubna do 31. října 2022 uspořádalo veřejnou sbírku na humanitární a charitativní pomoc ukrajinským uprchlíkům ve Vysokém Mýtě. Po ukončení veřejné sbírky na sbírkovém účtu zůstal nedočerpaný čistý výtěžek ve výši 26 833,41 Kč. Se souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje město Vysoké Mýto tento nedočerpaný výtěžek sbírky darovalo Českému červenému kříži na pomoc Ukrajině. č. ú. 333999/2700, VS 1502.