Záchranný archeologický výzkum pod budoucí dálnicí D35 v okolí Vysokého Mýta jde podle plánu

Záchranný archeologický výzkum pod budoucí dálnicí D35 v okolí Vysokého Mýta jde podle plánu

Videoreportáž / Archeologický výzkum probíhá na třech úsecích budoucí dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov a Džbánov – Litomyšl. Přitom už v roce 2026 by měla být stavba předána řidičům. Prozatím bylo v tomto dvacetikilometrovém úseku objeveno přes 20 nalezišť, což je více, než se čekalo.

Nejzajímavější je pozdní paleolit, to jsou lovci a sběrači, kteří se pohybovali v této krajině asi 12 až 9 tisíc let před Kristem. Pak tu máme další lokalitu ze střední doby kamenné, což je zhruba 8 až 5 tisíc let před Kristem. V šestém tisíciletí sem přicházejí stejně jako do celé české kotliny první zemědělci. Z této doby zde máme dvě lokality, u Ostrova a pak jednu u Vysokého Mýta. Pak máme překvapivě doložené kontinuální osídlení. Následuje pozdní doba kamenná doložená osídlením u Cerekvice. Několik lokalit máme z doby bronzové. Ze starší doby železné je jedna z nejhezčích a nejvýznamnějších lokalit u Cerekvice, kde je žárové pohřebiště,“ vysvětluje archeolog Daniel Stolz ze společnosti Archaia. Archeologové našli i čtyři neznámé keltské dvorce.

Nejmladším nalezištěm je cihelna z 19. století. „Je unikátní proto, že se ji podařilo při archeologickém výzkumu v trase budoucí dálnice odhalit kompletně celou, i s místem, kde docházelo k samotnému vypalování cihel, i s kompletním technickým zázemím cihelny,“ řekl Daniel Stolz.

Smyslem záchranných archeologických výzkumů je vše dokonale zdokumentovat. „Drobné nálezy vyzvedneme. Z tisíce cihel v cihelně vezmeme vzorek, zbytek tady zůstane a zničí to stavba. Proto musíme cihelnu geodeticky zaměřit, nafotit a zakreslit, abychom přesně věděli, jak vypadala,“ sdělil Daniel Stolz.

Na šest kilometrů dlouhém úseku kolem Vysokého Mýta, který bude sloužit jako obchvat města, začnou stavební práce ještě letos. „Na tomto úseku máme velkou výhodu, že máme stejného vytendrovaného dodavatele jak na vlastní výstavbu dálnice, tak i na záchranný archeologický výzkum a zemní práce při záchranném archeologickém výzkumu,“ řekl Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice, ŘSD ČR.

Okolí Vysokého Mýta se tedy může připravit na stavební ruch, který započne již brzy. „Je výhodou, že podél celé dálnice máme silnici první třídy. Takže se budeme při navážení zeminy snažit využívat hlavně pětatřicítku (pozn. silnici I/35) a sedmnáctku (pozn. silnici I/17), tak abychom co nejméně poškodili silnice nižších tříd,“ řekl Bohumil Vebr.

Po zprovoznění dálnice v roce 2026 přijde očekávaný okamžik zklidnění dopravy, kdy z ulic Vysokého Mýta navždy zmizí silný tranzitní provoz.

VIDEOREPORTÁŽ: Záchranný archeologický výzkum pod budoucí dálnicí D35 v okolí Vysokého Mýta jde podle plánu