Noc kostelů

Noc kostelů

Noc kostelů

Noc kostelů je každoročně pořádaná celorepubliková akce, kdy jsou ve večerních hodinách veřejnosti zpřístupněny kostely křesťanských církví. Letos se vysokomýtské kostely otevřou v pátek 7. června. Srdečně vás zveme k návštěvě. Společná hra „Putování za sedmi křesťanskými ctnostmi“ V letošním roce se vydáme po stopách sedmi křesťanských ctností, které byly a jsou nepostradatelnou pomocí na životní pouti člověka, pomáhají mu v orientaci a chrání to, co je v jeho životě nejcennější. Hra bude jako každý rok spojovat všechny kostely a modlitebny Vysokého Mýta. Průkazku s úkoly a mapkou si lze vyzvednout v jakémkoliv kostele či sboru, kde bude třeba vyřešit připravené úkoly a vyluštit tajenku. Vedle dobré nálady bude pro účastníky hry připravena odměna, která bude k vyzvednutí v kostele sv. Vavřince do 22.00.

Místo konání

Husův sbor - kostel (Javornického 253, Vysoké Mýto) mapa
Kostel Nejsvětější Trojice (Jungmannovy sady, Vysoké Mýto) mapa
Kostel sv. Vavřince (nám. Vaňorného, Vysoké Mýto) mapa
Křesťanská misie Immanuel (, ) mapa
Sbor Bratrské jednoty baptistů (Pražská 72, Vysoké Mýto) mapa
Sbor Českobratrské církve evangelické (, ) mapa
Sborový dům Církve bratrské (, ) mapa

  • Chrám sv. Vavřince 17.00 – 22.00 Výstava připomínající 250. výročí požáru města Vysokého Mýta, vyobrazeném na oltářním obraze z kostela Panny Marie v Knířově. 17.00 – 17.30 společné zahájení Noci kostelů – bohoslužba slova a pravidla hry. 17.30 – 18.00 komentovaná prohlídka kostela. 18.00 – 20.00 zpřístupnění zvonu. 20.00 – 20.30 komentovaná prohlídka kostela.
  • Kostel Nejsvětější Trojice 19.00 – 22.00 Prostor určený ke ztišení a modlitbě, v kostele budou vystaveny smírčí kříže z okolí Vysokého Mýta, přenesené z důvodu výstavby dálnice.
  • Husův sbor Církve československé husitské 18.00 – 22.00 Hra pro děti, prohlídka kostela a bramboráky před sborem, výstava fotografií Miloše Fikejze Intimní portréty. 19.30 – 20.15 varhanní improvizace na vybraná témata.
  • Sbor Českobratrské církve evangelické 18.00 – 22.00 Hra pro děti a prohlídka kostela.
  • Sborový dům Církve bratrské 18.00 – 22.00 Hra pro děti, prohlídka budovy, občerstvení v kavárně a grilování na zahradě, výstava obrazů dětí z výtvarného kroužku.
  • Sbor Bratrské jednoty baptistů 18.00 – 22.00 Soutěž pro děti, komentovaná prohlídka, představení rekonstruované klubovny, historie církve, posezení u palačinek, kávy a čaje.
  • Křesťanská misie Immanuel 18.00 – 22.00 Soutěž pro děti, prohlídka.