19. a 20 3. provedl Pardubický kraj přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Ve zprávě poté uvedl, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.