Bývalý městský architekt Milan Košař obdržel cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství.