"Českomoravské pomezí a Svídnicko-javorské knížectví budou realizovat společný česko-polský projekt ""Propojujeme regiony památek UNESCO"". "