Členové zastupitelstva se sešli na pracovním semináři k návrhu rozpočtu na rok 2015,na kterém zazněly četné dotazy a vysvětlující informace.