Firmám, které projevily zájem o stavební zakázku, město v rámci veřejné soutěže ukázalo prostory budoucího dialyzačního střediska.