Hodnotící komise posoudila pět soutěžních návrhů na novou smuteční síň. S doporučením komise se nejprve seznámí rada města.