Město podpořilo letošní provozní činnost MAS Litomyšlsko o. p. s. dotací ve výši 61.440 Kč.