Město připravuje opravu střechy Zvonice. Vymění poškozenou břidlicovou krytinu a svody. Podle potřeby nahradí rovněž části krovu.