Město zahájilo přípravu rozpočtu na rok 2016. Jeho součástí jsou také rozpočty škol, Technických služeb a dalších organizací.