Místostarosta se zúčastnil jednání valné hromady Královských věnných měst, kde byl mimo jiné schvalován závěrečný účet za rok 2014.