Na Karasce je přes zimu plánovaně přerušena oprava krovu a báň byla provizorně zakryta. Podle výše dotace se připraví další postup prací.