Na městském úřadě proběhlo další jednání se zpracovatelem projektové dokumentace na odkanalizování místních částí.