Na radnici se konalo jednání o připravovaných opravách inženýrských sítí v roce 2016 a na ně navazujících investic do městských komunikací.