Na radnici se uskutečnila schůzka o monitorovacích vrtech v území Vysokomýtské synklinály.