Na setkání s občany z Limperek jsme diskutovali o budoucí podobě prostranství na místě zbourané hasičské zbrojnice a v jeho okolí.