Na setkání s obyvateli Domoradic, Knířova, Lhůty, Svařeně, Brtče a Vanic vedení města probralo rozvoj a údržbu těchto místních částí.