Na setkání s veřejností se občané vyjádřili k veřejnému prostoru mezi ulicemi Odbojářská, Prokopa Velikého, Jiráskova a Gen. Svatoně.