Na stavbě bazénu proběhl tzv. kontrolní den. Stavební práce probíhají podle plánu. Vyzdívají se příčky a betonují základy přístavby.