Na tradičním setkání na radnici si kronikáři vyměnili zkušenosti z vedení kronik.