Na úřadě proběhlo jednání o přípravě podmínek města k plánované rekonstrukci plynovodního řadu na nám. Přemysla Otakara II.