Na úřadě proběhlo jednání o rekonstrukci plynovodu na nám. Přemysla Otakara II. a o jejím dopadu na ostatní investiční akce.