Na úřadě se uskutečnilo koordinační jednání, které se zabývalo zapracováním připomínek občanů do projektu Rekonstrukce Vaňorného náměstí.