Podali jsme žádost o dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na úpravy křižovatek na silnici I/35 na průtahu městem.